Behandlinger i hjemmet

Tilbud om hjemmebehandling af autoriseret fysioterapeut.

Har du behov for træning eller behandling, men har vanskeligt ved at møde op på klinikken, fordi du fx har svært ved at gå, har dårlig balance, sidder i kørestol, er syg eller noget andet? Så tilbyder FysioHuset behandling og/eller træning i hjemmet af en af vores fysioterapeuter. Vi lægger vægt på høj faglighed og tager udgangspunkt i klientens ønsker, behov, mål og forudsætninger.

Har du en henvisning til almindelig fysioterapi i hjemmet (paragraf 51), skal du betale et afstandstillæg, som dækker den tid fysioterapeuten bruger på at komme frem og tilbage, samt kørselsgodtgørelse.

Prisen er 3,79 kr. pr. km. fra klinikken til din bopæl (jævnfør gældende takster).

Godtgørelsen dækker udgifter til brændstof og slitage på fysioterapeutens bil.

Har du en vederlagsfri henvisning, skal du ikke betale afstandstillæg, men kun kørselsgodtgørelse.

Du modtager hver måned en faktura på mail.

Ved spørgsmål til ovenstående er du/I velkommen til at ringe ind på klinikken.

Vi kommer også ud på plejehjemmene

Har du behov for at en fysioterapeut kommer hjem til dig eller en pårørende på plejehjem, gælder de samme muligheder, som beskrevet i ovenstående.