fbpx

Lindrene fysioterapi til terminalt syge

Regler for lindrende fysioterapi

Reglerne for lindrene fysioterapi varierer fra kommune til kommune. Det er derfor nødvendigt, at du sætter dig ind i, hvordan din bopælskommune håndterer borgere, der er terminalerklærede.

Palliative teams på sygehuse

Nogle sygehuse har valgt at oprette et palliativt team.

Dette team består af et tværfagligt specialistteam, hvor de ansatte fysioterapeuter arbejder i tæt samarbejde med hospitalet. Det kan være hospitalsansatte fysioterapeuter, som kører ud til patienterne eller være kommunalt ansatte fysioterapeuter, som hospitalet har lavet en aftale med.

Hvis din kommune har oprettet palliative teams, vil borgerne sædvanligvis ikke blive henvist til en praktiserende fysioterapeut.

Tilskud til fysioterapeutisk behandling af terminalerklærede patienter i praksissektoren

For patienter, hvor den palliative indsats ikke varetages af et palliativt team, er det den praktiserende læge, der henviser til en praktiserende fysioterapeut. Det betyder, at der som udgangspunkt er en egenbetaling forbundet ved at modtage fysioterapi.

Dog er det sådan, at personer, der er terminalerklærede, har mulighed for dækning af denne egenbetaling i henhold til Servicelovens § 122. Denne paragraf indebærer nemlig, at kommunen kan yde tilskud til fysioterapeutisk behandling.

Ansøgningen laves af patientens læge eller hospitalslæge.

Ordningen betyder, at du kan modtage sygesikringstilskud, hvis du arbejder under overenskomsten, mens egenbetalingen varetages af kommunen.

Scroll to Top