fbpx

Neuroteam FysioHuset

I FysioHuset har vi et dygtigt neuroteam med vores tre terapeuter Josephine, Morten og Ulrikke, som hver især har forskellige kompetencer og forskellige ansvarsområder indenfor neurologiske sygdomme og genoptræning - fælles for de tre terapeuter er dog, at de alle tre brænder for hver deres område, og ønsker at gøre en forskel i dit liv og for din genoptræning.

Josephines ansvarsområde i Neuroteamet FysioHuset er:
  • Træning af personer med medfødte hjerneskader og senerhvervede hjerneskader.
  • Derudover er hun yderst kompetent i genoptræning efter apopleksi (blodpropper), hvor der ofte skal genoptrænes helt basale niveauer af kognitive - såvel som fysiske udfordringer.
Mortens ansvarsområde i Neuroteamet FysioHuset er:
  • Træning af personer med neurologiske sygdomme som Parkinsons og Multible Sclerose.

Sygdomme som man kan få i løbet af livet, og som man desværre aldrig kommer af med igen, da det er progressive sygdomme. Mortens kompetencer dækker både specifik træning for disse sygdomme, men også den mentale håndtering i hverdagen, da det er en stor forandring fra det liv, man har haft. Den fysiske træning vil gøre en stor forskel i sygdommens udvikling, og vi vil på det kraftigste anbefale at gøre brug af dette tilbud.

Ulrikkes ansvarsområde i Neuroteamet FysioHuset er:
  • Træning af personer med rygmarvsskade.

Efter en rygmarvsskade og endt sygehusforløb, får de fleste tilbudt kommunal genoptræning, men da denne ofte har en udløbsdato, står mange tilbage og skal varetage den nye hverdag selv. Her hjælper Ulrikke med den fortsatte genoptræning, så du kan klare den nye hverdag på bedst mulige måde.

FysioHusets Neuroteam bestående af tre specialicerede fysioterapeuter.
Neuroteam FysioHuset

For at modtage behandling af de tre fysioterapeuter indenfor hver deres specialområde, kan du få en vederlagsfri lægehenvisning. Der er flere forskellige behandlings kombinationer, og du er altid velkommen til at henvende dig direkte til den enkelte terapeut.

Skriv mail til fysioterapeut i neuroteamet:

Scroll to Top