fbpx

ULRUS - Udvidet Lænderyg Undersøgelse

Klinikkens behandler der udfører ULRUS er Nille Hald.

Vi tilbyder i samarbejde med Region Midtjylland udvidet rygudredning.

Formålet med undersøgelsen er at give de praktiserende læger et tilbud om undersøgelse af de rygpatienter, hvor lægen føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning, for at kunne tage stilling til det videre forløb.

Den udvidede rygundersøgelse foregår hos vores specialuddannede fysioterapeut, som finder frem til den bedst mulige behandling og handlingsplan for dig fremover.

 

Hvem kan henvises?

  • Patienter med lænderygproblemer og/eller ischias der fortsat er i udredningsfasen, dvs. at patienten hverken er scannet eller set af speciallæge
  • Subakutte tilstande (symptomvarighed ca. 7 dage til 3 mdr.) og kroniske tilstande (varighed over 3 mdr.) dvs.vedvarende symptomer uden væsentlige bedringer
  • Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende i forholdtil patientens hverdag. Patienten er fastlåst i situationen,angst for bevægelse, har ofte et højt medicinforbrug, abnorm smerteadfærd o.l.

 

Hvordan henvises patienten?

Du får en henvises ved din praktiserende læge til én af de certificerede terapeuter - det er kaldet en "almindelig § 51 henvisning til fysioterapi".

OBS: På henvisningen fra din læge skal der stå: ”udvidet rygudredning”, og du skal ligeledes huske, at oplyse, at det drejer som om udvidet rygudredning når du ringer og bestiller tid på klinikken.

 

Om undersøgelsen

Du kan forvente at få tilbudt undersøgelse hos fysioterapeuten indenfor 1 uge efter din første henvendelse til lægen.

Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet første konsultation og kan i særligt komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer.

Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation via elektronisk brev til din læge. Fysioterapeuten skriver en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.
Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig henvisning.

Senest 14 dage efter undersøgelsen, vil din henvisende læge modtage udredningsrapporten.

Scroll to Top