Ergoterapi

Jeg blev uddannet ergoterapeut i 2000. Jeg har 20 års erfaring de sidste 10-14 år indenfor behandling af følger efter blodprop, hjerneblødninger og traumatisk hjerneskade, samt behandling af synkeproblematikker.
Jeg tilbyder behandling/genoptræning af:

Kognitive funktioner/usynlige handicap

Oplever du at:
• Du kan ikke se det på dig selv når du kigger i spejlet.
• Du kan heller ikke vise det til andre.
• Det er svært for andre at forstå dig for ”det usynlige” er noget man, fysisk set, ikke kan forklare.
• Du bliver fx hurtigere træt, har svært ved at koncentrere dig eller mister hurtigere overblikket.
• Du har fx svært ved at tage dig sammen til dagligdagens aktiviteter.
• Du har svært ved at skabe struktur på din hverdag.
• Du oplever fx at din måde at handle og tænke på er ændret.
Hvis du har haft en blodprop, hjerneblødning, traumatisk hjerneskade eller lider af sklerose eller Parkinson og kan sige ja til 2 eller flere af ovenstående symptomer lider du muligvis af ”usynligt handicap”.
Jeg tilbyder undersøgelse af din problematik inden vi sammen tilrettelægger et individuelt behandlingsforløb for dig eller hjælper dig videre i systemet.


Bobath- konceptet
Bobath konceptet er udviklet til behandling af neurologiske lidelser i bevæge- apperatet, hvor der opleves en lammet kropshalvdel.

I Bobath konceptet anvendes viden om motorisk kontrol og menneskelig bevægelse, neurofysiologi og motorisk læring til at afdække de specifikke behov og optimere patientens funktion.
Jeg undersøger og vurderer dig i forhold til din skade, din individuelle funktion og fremtidige potentiale.
Jeg benytter bl.a. mine hænder og omgivelserne til at facilitere til muskelaktivitet i det normale bevægemønstre og forsøger derved at minimere kompensatoriske mønstre, således at det bliver nemmere for dig at udføre dagligdagens aktiviteter.

 

Dysfagi/Synkevanskeligheder

Dysfagi betyder problemer med at synke, spise og drikke. Dysfagi kan ramme alle og er ikke en sygdom i sig selv. Det kan opstå som en naturlig del af det at blive ældre og kan være en følge ved mange sygdomme f.eks. hjerneblødning, blodprop, traumatisk hjerneskade, demens, KOL, Parkinson, Sclerose og hoved-halscanser.
Tegn på dysfagi kan være
• At du hoster i forbindelse med at du spiser og drikker
• At du har besvær med at holde og/eller bearbejde mad og drikke i munden
• At du får en uklar stemme (”våd” stemme)
• At du får en besværet vejrtrækning efter et måltid
• At du bruger lang til på et måltid eller helt opgiver at spise et måltid
• At du oplever et uplanlagt vægttab
• At du har haft lungebetændelse 
Hvis du svarer ja til et eller flere af disse symptomer har du måske dysfagi og kan med fordel blive udredt og behandlet derfor, således at din ernæringstilstand og livskvalitet vil bedres.
Jeg tilbyder systematisk undersøgelse af din problematik inden vi sammen tilrettelægger et individuelt behandlingsforløb for dig. Der kan evt. også udarbejdes program til selvtræning, samt efterfølgende vejledning.

 

Udarbejdelse af funktionsevnevurderinger.

Et tilbud til kommuner, hvis der er brug for en ergoterapeutisk funktionsevnevurdering. Den er målrettet borgere, hvor der ønskes en beskrivelse samt en vurdering af borgerens funktionsevne i hjemmet samt en vurdering af og anbefaling af hjælpemidler og udviklingsmuligheder.
Udredning af ADL problematikker/da daglige aktiviteter og træning/ vejledning i disse.
Der tages udgangspunkt i nuværende ressourcer og fremtidige realistiske ønsker, behov og mål.

Priser:

  • Jeg tilbyder en gratis uforpligtende for-samtale.
  • Prisen på første konsultation vil afhænge af din problematik, denne kan fastsættes i forlængelse af for- samtalen. De efterfølgende konsultationer a 40-45 minutter koster 800 kr.
  • Konsultationer hvor der tilbydes Vital Stim (elektrisk stimulation (NMES i forhold til ansigt mund og svælg) tillægges et gebyr for brug af elektroder.
  • Jeg tilbyder hjemmebehandling mod betaling af kørsel.
  • Betaling kontant eller mobilepay.

Ergoterapi er for nuværende ikke dækket af den offentlige sygesikring eller af Sygeforsikringen Danmark.
Jeg har som autoriseret ergoterapeut tavshedspligt og for alle behandlingsforløb udarbejdes journal jf. gældende lovgivning, du har mulighed for at få en kopi ved slutningen af forløbet.
Jf. gældende lovgivning gemmes alle journaloptegnelser i 5 år fra sidste notat.

Karen Andersen