Behandlinger i hjemmet

Tilbud om hjemmebehandling af autoriseret fysioterapeut.


Har du behov for for træning eller behandling, fordi du har svært ved at gå, dårlig balance, sidder i kørestol, sygdom eller anden grund til at det gør det svært at møde op på klinikken. Så tilbyder FysioHuset vores klienter behandling og/eller træning i hjemmet fra en af vores autoriserede fysioterapeuter. Vi lægger vægt på høj faglighed og tager udgangspunkt i klientens ønsker, behov, mål og forudsætninger.

Er du vederlagsfri patient (paragraf 62) er der ikke ekstra gebyr for kørsel. Er du normalt henvist (paragraf 51), er der et tillæg for kørsel. Hvis du ikke skal betale alt kørsel selv er det vigtigt at du taler med din læge om at få en henvisning med hjemmebehandling.

Vi kommer også ud på plejehjemmene.
Har du behov for at en fysioterapeut kommer ud/hjem til dig eller en pårørende på plejehjem, gælder de samme muligheder, som beskrevet i ovenstående.

Kontakt os gerne for videre planlægning.

Vederlagsfri fysioterapi
Det fulde behandlingsbeløb betales af regionen.
Lægen kan udstede en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, til personer med svært fysisk handicap. Og som opfylder alle kriterierne nedenfor:
Personen har et svært fysisk handicap hvis:
-Tilstanden er varig
-Personen har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten. Se: https://www.sst.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/~/media/FFA362C1D4CA42829507D6C840461DD3.ashx

For yderligere information: https://www.sst.dk/~/media/4EEBFE6F9AA946B4ABA729CCDFABEFA9.ashx

Genoptræningsplaner
Borgeren har modtaget en genoptræningsplan, og har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

Fysioterapi  i terminalstadiet
Lindrende behandling. Borger er berettiget til fysioterapi uden udgift for borger. Når der foreligger en henvisning fra egen læge, og en erklæring på at borger er i terminalstadiet.

Fysioterapi eller massage uden tilskud
Borger har altid muligheden for at henvende sig til klinikken for at få fysioterapi eller en omgang massage.

- massage 270 kr for en halv time og 500 kr for 1 time.

- Fysioterapeutisk behandling almindelig 281,5kr og 1. konsultation 442,73kr.