Behandlinger i hjemmet

Tilbud om hjemmebehandling af autoriseret fysioterapeut eller massør.


Har du behov for træning eller behandling, men har vanskeligt ved at møde op på klinikken, fordi du fx har svært ved at gå, har dårlig balance, sidder i kørestol, er syg eller noget andet? Så tilbyder FysioHuset behandling og/eller træning i hjemmet af en af vores fysioterapeuter. Vi lægger vægt på høj faglighed og tager udgangspunkt i klientens ønsker, behov, mål og forudsætninger.

Er du vederlagsfri patient (paragraf 62) er der ikke ekstra gebyr for kørsel. Er du normalt henvist (paragraf 51), er der et tillæg for kørsel. Hvis du ikke skal betale al kørsel selv, er det vigtigt at du taler med din læge om at få en henvisning til hjemmebehandling.

Vi kommer også ud på plejehjemmene.
Har du behov for at en fysioterapeut kommer hjem til dig eller en pårørende på plejehjem, gælder de samme muligheder, som beskrevet i ovenstående.

Kontakt os gerne for videre planlægning.

Vederlagsfri fysioterapi
Det fulde behandlingsbeløb betales af regionen.
Lægen kan udstede en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, til personer med svært fysisk handicap. Og som opfylder kriterierne nedenfor:
Personen har et svært fysisk handicap hvis:
-Tilstanden er varig
-Personen har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten. Se: https://www.sst.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/~/media/FFA362C1D4CA42829507D6C840461DD3.ashx

For yderligere information: https://www.sst.dk/~/media/4EEBFE6F9AA946B4ABA729CCDFABEFA9.ashx

Genoptræningsplaner
Borgeren har modtaget en genoptræningsplan, og har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

Fysioterapi  i terminalstadiet
Lindrende behandling. Borger er berettiget til fysioterapi uden udgift for borger. Når der foreligger en henvisning fra egen læge, og en erklæring på at borger er i terminalstadiet.

Fysioterapi eller massage uden tilskud
Du har altid muligheden for at henvende dig til klinikken for at få fysioterapi eller en omgang massage.

- Massage 250 kr. for en halv time og 450 kr. for 1 time.

- Fysioterapeutisk behandling: 1. konsultation 467,72 kr. Efterfølgende behandlinger 297,40 kr.

 

På forsiden finder du mere information om vores fysioterapeuter.